โครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  - 25 สิงหาคม 2562

(รับผลงานภายใน 16.00 น.*)

ติดต่อเรา

Contact Us

ข้อมูลการติดต่อ

Contact Information

ทีมประสานงานและดำเนินการจัดงาน

Event Team

Email : sun@z-rise.net, event@z-rise.net

Tel : +6676 626 119

ฝ่ายอำนวยการการจัดงาน โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

Directed by Phuket Tourist Association

Email : info@phukettourist.com