โครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  - 25 สิงหาคม 2562

(รับผลงานภายใน 16.00 น.*)

กรอบแนวคิดสำหรับงานสร้างสรรค์

Creative Invite Guidelines

1.การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สำหรับเกาะภูเก็ตโดยตัว Mascot ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ เกาะ ‘ภูเก็ต’

Design a new mascot for Phuket Island that reflects our rich and unique of Phuket Identity.  

2. ตัว Mascot จะเป็นตัวอะไร คน สัตว์ สิ่งของ และมีรูปทรงอย่างไรก็ได้ แต่ต้องมีรูปร่างที่มีเอกลักษณ์

Your mascot can be any shape, but it should be a distinctive shape.  

3. ออกแบบตัว Mascot อยู่บนพื้นฐานความมีเสน่ห์ เข้าถึงได้ และง่ายในการจดจำในฐานะ Mascot ประจำจังหวัดภูเก็ต

Keep your mascot uncomplicated, appealing and easy to recognize as a Phuket mascot.

4. ตัว Mascot ควรมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะใช้งานในลักษณะใด  เช่น พิมพ์บนเสื้อ กระดาษ cut out หรือผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก  Your mascot should be distinctive and stand out wherever it's used e.g. on t-shirts, letter head, cut out billboard or produce as souvenir merchandises

5. Mascot ควรมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมาย ลักษณะตัวอักษร พร้อมมีคำอธิบายสั้นๆ ประกอบตัว mascot เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือ เรื่องราวที่สร้างสรรค์ 

Along with the designed mascot, a meaningful given name designed with any modern style font and a short description of your inspiration (text in Thai or English) should also be submitted.  Explain what inspired your mascot design in a creative story.

6. ผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และต้องออกแบบตัว Mascot ในอิริยาบถต่างๆ อีก 7 อิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน

Three mandatory perspectives of your mascot must be submitted i.e. front, back and side perspectives.  Seven additional postures of your mascot i.e. standing, walking, sitting, sleeping must be submitted.

7. ตัว Mascot บางครั้งอาจจะได้รับการใช้ในพื้นที่ขนาดที่เล็ก ดังนั้นตัว Mascot ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมาก เช่น ลวดลายวิจิตร หรือรายละเอียดที่มีความสลับซับซ้อน
Consider that a small version of the mascot may be used, so it shouldn't contain elements that won't be visible at this size e.g. fine lines, intricate detail etc.

แนวทางการออกแบบ

Design Guideline

1.มาสคอตอยู่บนพื้นฐานความมีเสน่ห์ เข้าถึงได้ และง่ายในการจดจำ
Keep your mascot uncomplicated, appealing and easy to recognize as a Phuket mascot.

2. ออกแบบตัวมาสคอตในอิริยาบถต่างๆ 10 อิริยาบถ 

Ten  postures of your mascot must be submitted.

3. ต้องตั้งชื่อ Mascot โดยให้มีความหมาย พร้อมทั้งออกแบบลักษณะตัวอักษรในรูปแบบทันสมัย พร้อมมีคำอธิบายสั้นๆ ประกอบตัว mascot เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือ เรื่องราวที่สร้างสรรค์ 
Along with the designed mascot, you must name your mascot with a meaningful name.  The name should be designed with any modern style font and a short description of your inspiration (text in Thai or English).  Explain what inspired your mascot design in a creative story.

Mascot
ชื่อ/เรื่องราวที่สร้างสรรค์
/ เนื้อหา แรงบันดาลใจ
Name/Creative story/
Inspired Anecdotes
 • ชื่อ: Globi

 • สร้างปี 1932 เพื่อเฉลิมฉลองห้าง Globus ครบ 25 ปี

 • นกแก้ว

 • เพศ: ชาย 

 • สัญชาติ: สวิส

 • An character for the Swiss department store Globus in 1932 for the company's 25th anniversary

 • Species Parrot

 • Gender Male

 • Nationality Swiss

 • จังหวัด “คุมะโมโต้” ไปพ้องกับคำว่า“คุมะ” ซึ่งแปลว่า “หมี” 

 • เจ้าหมีสีดำแก้มแดงตัวนี้ดู “ตื่นเต้น” เพื่อล้อไปกับแคมเปญ “Surprise” ของทางจังหวัด

 • วันเกิด: 12 มีนาคม

 • เพศ: ชาย (ไม่ใช่เพศผู้)

 • อายุ: เป็นความลับ (ลือกันว่า 5 ขวบ)

 • หุ่น: ตอนแรกๆ ผอม แต่เมื่อทานของอร่อยเมือง Kumamoto เข้าไป ก็เลยอ้วนลงพุงอย่างที่เห็นในปัจจุบัน