โครงการประกวดออกแบบ MASCOT จังหวัดภูเก็ต

PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST

ขณะนี้ ปิดรับผลงาน

The artwork submission is closed.

ท่านสามารถติดตามประกาศผลผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 10 ผลงานได้ในวันที่ 2 กันยายน 2562 บนเว็บไซต์ www.z-rise.net/phuketmascot และบน Facebook Fanpage ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

10 Finalists will be announced on September 2, 2019 on www.z-rise.net/phuketmascot and PTA Facebook Fanpage.