โครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  - 25 สิงหาคม 2562

(รับผลงานภายใน 16.00 น.*) - ขณะนี้ ปิดรับผลงาน

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบ MASCOT จังหวัดภูเก็ตชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

Phuket Tourist Association (PTA) cordially invite all students, artists and the general public to participate in the Phuket Mascot Competition 2019.  The overall winner will get the money prize as well as a Certificate of Honor from PTA.

เปิดโหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ผ่านทาง Facebook สมาคมฯ - วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 23.00 น.

ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน

 

จากผลการคัดเลือกรอบแรก มีผลงานที่ผ่านดการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งสิ้น 10 ผลงาน เพื่อเข้านำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 14 กันยายนนี้ ที่โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่

M1 : ทีมข้าวนึ่ง ; คุณรัชพล พัฒนถาบุตร์, คุณณภัทชสร พัฒนถาบุตร์

M2 : ทีมข้าวนึ่ง ; คุณรัชพล พัฒนถาบุตร์, คุณณภัทชสร พัฒนถาบุตร์

M3 : คุณธณัชวนันท์ กรภพ

M4 : คุณพนัฐรฎา แซ่อึ๋ง

M5 : คุณจักรกฤษณ์ ยนจอหอ

M6 : คุณนาวี จันทร์เทศ

M7 : คุณวราภรณ์ มามี

M8 : คุณธานี เหมือนนุช

M9 : คุณJin Sthaponstidsuk

M10 : คุณอัยรัฐ วงค์เอี่ยม

หมายเหตุ

  • ผลการประกาศไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนใด ๆ ทั้งสิ้น

  • ผลของการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  • สมาคมฯ และทีมผู้ดำเนินงาน สงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเหตุผล คะแนน หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการการคัดเลือกให้ผู้อื่นทราบ

รางวัลการสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 100,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

The winner will get the money prize in the amount of 100,000.00 THB and a certificate of honour from PTA.   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 20,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

The first-runner up winner will get the money prize in the amount of 20,000.00 THB and a certificate of honour from PTA.

   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 10,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
The second-runner up winner will get the money prize in the amount of 10,000.00 THB and a certificate of honour from PTA.   

รางวัลขวัญใจมวลชน จํานวน 1 รางวัล จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพพร้อมที่พักในจังหวัดภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

The Popular Vote winner will get a round-trip airline ticket Phuket-Bangkok and a 3 days 2 nights hotel voucher in Phuket